Yleinen Ympäristö ja luonto

Julkipanokuulutus ympäristölupapäätöksesta, Rauhannummen krematorio

dnro 104/2017 

JULKIPANOKUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSTA KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

Hausjärven ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 7.6.2017 §48 seuraavan päätöksen:

  • Hyvinkään seurakunnan Rauhannummen krematoriolle (kiinteistötunnus 086-401-1-699) myönnetään ympäristönsuojelulain mukainen lupapäätös.

Päätöksen antopäivä on 2.8.2017, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hausjärven kunnan virastolla, viraston aukioloaikoina, Keskustie 2-4, 12100 Oitti, 2.8. – 1.9.2017 välisenä aikana.

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, os. PL 204, 65101 Vaasa. Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191§:n mukaan mm. asianosaisella, rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät sekä asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää seuraava päivä. Viimeinen muutoksenhakupäivä on 1.9.2017.

Hausjärvellä 1.8.2017 HAUSJÄRVEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

 

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.