Yleinen

Johtavan sosiaalityöntekijän virka

Hausjärven perusturvalautakunta julistaa haettavaksi

JOHTAVAN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN 

Johtava sosiaalityöntekijä toimii sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien ammatillisena esimiehenä. Lastensuojelun ja aikuissosiaalityön osaaminen on tehtävässä välttämätön. Johtava sosiaalityöntekijä toimii myös perusturvajohtajan sijaisena.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Etsimme ammattilaista, jolla on kokemusta lastensuojelu- ja aikuissosiaalityöstä, hyvät vuorovaikutus- ja johtamistaidot.

Johtava sosiaalityöntekijä osallistuu kunnan edustajana mm. Oma Hämeen työryhmiin sekä sen seudulliseen kehittämiseen ja sosiaalityön asiantuntijana seudun yhteistyöverkostoihin. Hän toimii myös toimeentulotuen asiantuntijana ja yhdyshenkilönä Kela-yhteistyössä. Tehtävässä edellytetään mahdollisuutta oman auton käyttöön.

Tarjoamme mielenkiintoisen työn ilmapiiriltään avoimessa, myönteisessä ja kehittämisorientoituneessa työyhteisössä. Teemme tiivistä verkostoyhteistyötä mm. varhaisen tuen yksiköiden, terveydenhuollon ja sivistystoimen kanssa. Hausjärven kunnan työpaikoilla toteutetaan henkilöstölähtöisen kehittämisen toimintatapaa, jota tuetaan hankkeella. Hausbändi-hankkeen kantavana periaatteena ja mottona on Lupa tehdä toisin.

Virka täytetään määräaikaisena sosiaalihuollon erityisasiantuntijan virkana siihen asti, kunnes johtavan sosiaalityöntekijän virka vapautuu nykyiseltä viranhaltijalta. Tehtäväkohtainen palkka on 4237,85 €.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lain (504/2002) vaatima rikosrekisteriote. Virassa on 6 kuukauden koeaika. Hausjärven kunta on savuton työpaikka.

Lisätietoja: perusturvajohtaja Teija Suorsa-Salonen puh (019) 758 6610 tai teija.suorsa-salonen@hausjarvi.fi

Hakemukset 5.10.2018 klo 12 mennessä ensisijaisesti Kuntarekryn kautta www.kuntarekry.fi tai osoitteella: Hausjärven kunta, perusturvajohtaja Teija Suorsa-Salonen, Keskustie 2-4, 12100 Oitti.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.