Kulttuuri- ja vapaa-aika

HAUSJÄRVI 150 VUOTTA –tapahtuma-avustusten haku

Hausjärven kunnan perustamisesta tulee ensi vuonna kuluneeksi 150 vuotta. Yhdistysten ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden toivotaan järjestävän tapahtumia juhlavuoden kunniaksi. Järjestelykuluihin on haettavissa tapahtuma-avustusta Hausjärven kunnalta. Avustuksiin on varattu yhteensä 10 000 euron määräraha.

Avustuksen voi saada rekisteröity yhdistys, jonka toimialueena on Hausjärvi ja joka aikoo järjestää juhlavuoteen liittyvän tapahtuman tai tempauksen vuoden 2018 aikana. Hakemus on vapaamuotoinen mutta yhteys Hausjärven 150-vuotisjuhlaan on tuotava hakemuksessa ilmi. Lisäksi on mainittava tapahtuman aika, paikka ja kustannusarvio sekä haettava summa. Jos jokin muu taho rahoittaa tapahtumaa tai rahoitusta pyydetään myös muualta, on se hakemuksessa mainittava. Hakemuksen liitteenä tulee lisäksi olla avustusta hakevan yhdistyksen allekirjoitettu tilinpäätös vuodelta 2016. Hausjärven kunnalla on tarvittaessa oikeus pyytää myös muita liitteitä.

Avustusten hakuaika on 1.11.-15.12.2017. Hakemukset osoitetaan Hausjärven kunnan liikuntasihteeri Jari Kovaselle: jari.kovanen@hausjarvi.fi tai Liikuntatoimi, Keskustie 2-4, 12100 Oitti (kuoreen tai viestikenttään tunnus ”Avustushakemus”). Päätöksen avustusten jaosta tekee Hausjärven sivistyslautakunta vuoden 2018 ensimmäisessä kokouksessaan.

Tapahtuman järjestämisestä ja avustuksen käytöstä on tehtävä raportti, mistä käy ilmi tapahtuman toteutuminen, osallistujamäärä (arvio) sekä avustuksen merkitys ja käyttö tapahtuman järjestelyissä. Raportti on toimitettava liikuntasihteerille 31.12.2018 mennessä. Avustus maksetaan raportin toimittamisen jälkeen.

Kaikki tapahtumat, jotka saavat avustusta, liitetään osaksi Hausjärvi 150 -tapahtumakalenteria ja ne mainitaan kunnan kotisivuilla sekä muussa markkinoinnissa, jos tätä ei erikseen kielletä.

Kunta varaa itselleen oikeuden siirtää avustushakemus sille avustuksen myöntäjälle (khall/sivla), jolle hakemus sisältönsä puolesta paremmin kuuluu. Avustuksia jaetaan sillä edellytyksellä, että Hausjärven kunnanvaltuusto hyväksyy määrärahan osaksi vuoden 2018 talousarviota kokouksessaan 12.12.2017.

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.