Asuminen ja rakentaminen Avoimet hankinnat Elinkeinopalvelut Hankinnat Jätehuolto Tekniset palvelut

Hausjärven kunnan jätekuljetusten kilpailutus

Hausjärven kunta pyytää tarjouksia seka-/kuivajätteen ja biojätteen keräyksestä ja kuljetuksesta ohei­sen urakkaohjelman mukaisesti toteutettuna. Hankinta kilpailutetaan hankintalain 32 § mukaista avointa menettelyä käyttäen. Urakka suoritetaan yksikköhintaurakkana. Urakasta on julkaistu hankintailmoitus HILMA:ssa 23.8.2017 (www.hankintailmoitukset.fi).

Tarjouspyyntöasiakirjat löytyy http://www.kiertokapula.fi/kiertokapula/kilpailutukset/hausjarven-kunnan-jatekuljetukset/

Näissä tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti urakoitsija tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon toteuttamaan. Tarjouskilpailun voittava urakoitsija velvoitetaan hyväksymään palveluhankinnan sisältö sopimukseen sellaisenaan.

LISÄTIEDOT:

Lisätiedot on pyydettävä kirjallisesti tilaajalta 22.9.2017 mennessä kirjeellä (osoite sama kuin tarjousten toimitusosoite) tai sähköpostilla

(joakim.pyttynen@kiertokapula.fi). Esitetyt kysymykset ja vastaukset julkaistaan Kiertokapula Oy:n nettisivuilla (http://www.kiertokapula.fi/kiertokapula/kilpailutukset/). Vain tilaajan urakoitsijoille kirjallisesti antamat vastaukset ja täsmennykset ovat tilaajaa sitovia. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muilla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata.

Kiertokapula Oy

Joakim Pyttynen

hankinta- ja logistiikkainsinööri


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.