Yleinen

Esiluokanopettajan sijaisuus

Hausjärven kunnan koululaitoksessa julistetaan haettavaksi

Esiluokanopettajan vuorotteluvapaan sijaisuus 8.1.2018 – 2.6.2018  Oitin koululla

Vuorotteluvapaan sijaiseksi valittavalta edellytetään vähintään 90 kalenteripäivän työttömyyttä. Työttömyyden kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamisesta edeltäneen 14 kuukauden ajalta. Kyseinen 90 kalenteripäivän työttömyysehto ei kuitenkaan koske alla 25-vuotiaita tai yli 55-vuotiaita työttömiä työnhakijoita tai alle 30-vuotiaita, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi, jotka voidaan valita sijaiseksi myös yhden päivän työttömyyden perusteella.

Lisätietoja antaa rehtori Anne Mäkelä puh. 019 758 6750.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaisesti. Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa huomioimme myös muut hakijat. Hakemukset tehdään sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (hakusanalla Hausjärvi).

Mahdolliset paperihakemukset lähetetään osoitteeseen: Oitin koulu, Koulunraitti 5, 12100 Oitti. Lisätietoja: http://www.hausjarvi.fi. Hausjärven kunta on savuton työpaikka.

Hakuaika päättyy 17.11.2017 klo 12.00. Hakemuksiin tulee liittää oikeaksi todistettu ansioluettelo tai nimikirjanote ja kelpoisuustodistusten jäljennökset. Hakemuksia ei palauteta. Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen valinnan vahvistamista.

 

Hausjärvellä 3.11.2017 Rehtori


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.