Yleinen

Ehdokkaiden asettaminen vuoden 2017 kuntavaaleja varten

Vaalilain 34 §:n mukaisesti ilmoitetaan seuraavaa:

Valtuutettujen lukumäärä

Hausjärven kunnassa 9.4.2017 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan 29 valtuutettua Hausjärven kunnanvaltuustoon 1.6.2017 alkavaksi toimikaudeksi.

Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa ehdokkaita enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä eli 43 ehdokasta.

Ehdokashakemusten toimittaminen

Puoluerekisteriin merkittyjen puolueiden ja äänioikeutettujen perustamien valitsijayhdistysten ehdokashakemukset niihin liittyvine asiakirjoineen (mm. ehdokkaan suostumus, mahdollinen ilmoitus vaaliliitosta ym.) on annettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään 28.2.2017 ennen klo 16.00.

Asiakirjat vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri henkilöstöpäällikkö Päivi Ojanen tai varasihteeri asianhallintasihteeri Sirpa Saraja kunnanvirastossa (Keskustie 2-4, Oitti). Asiakirjoja otetaan vastaan 27.–28.2.2017 klo 12.00-16.00. Asiakirjoja voi toimittaa myös muina aikoina, josta pyydetään sopimaan etukäteen p. 019 758 6583.

Lisätietoja ehdokkaiden asettamisesta: henkilöstöpäällikkö Päivi Ojanen p. 019 758 6583, sähköposti paivi.ojanen@hausjarvi.fi .

Ehdokkaaksi asettuvia suositellaan tutustumaan uudistuneeseen vaalirahoitusta koskevaan ohjeistukseen (www.vaalirahoitusvalvonta.fi).

Vaalimainonta

Vaalien ulkomainonta alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa, aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua 22.3.2017 lukien. Vaalimainokset on poistettava välittömästi vaalipäivän jälkeen, kuitenkin viimeistään kolmantena vaalien jälkeisenä päivänä. Lisätiedot ulkomainontajärjestelyistä aluemestari Jukka Heikkilä p. 019 758 6816.

Ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen toimittamisesta ilmoitetaan erikseen kuulutuksella 5.3.2017.

Hausjärvellä 15.2.2017

HAUSJÄRVEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.