Yleinen

Asemakaavaluonnokset nähtävillä, Oitti ja Kuuloja

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA

ASEMAKAAVALUONNOKSET NÄHTÄVILLÄ, OITTI JA KUULOJA

 MRL 62 § ja MRA 30 §:n mukaisesti asetetaan nähtäville Hausjärven kunnan:

– Oitin kylän korttelin 104 tontteja 1 ja 2 koskeva ns. Putkipellon asemakaavan muutoksen luonnos. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia   rakentumattomien teollisuustonttien muuttaminen asuinkäyttöön, mahdollistaen palveluasuminen sekä siihen liittyvät ja muut lähipalvelut.

– osia Lavinnon kylän tiloista RN:o 3:55, 6:18, 6:32 ja 6:45 sekä osia Karhin kylän tiloista RN:o 4:26 ja 4:28 koskeva Kuulojan itäisen teollisuusalueen asemakaavan luonnos II. Asemakaavan tarkoituksena on kaavoittaa Kuulojan osayleiskaavan mukainen asemakaavoitettuun alueeseen liittyvä teollisuusalue sekä yleisen tien aluetta, jossa otetaan huomioon Riihimäen itäisen ohikulkutien ja eritasoliittymän vaatima tilantarve.

Luonnosaineistot ovat nähtävillä 11.10.-9.11.2017 Hausjärven kunnanvirastossa. Lisäksi aineistoa on nähtävillä Oitin kirjastossa sekä kunnan Internet-sivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavanlaadinnan ajan. Kirjalliset mielipiteet luonnoksesta tulee osoittaa nähtävilläolon aikana Hausjärven ympäristölautakunnalle osoitteeseen Kaavoitus ja maankäyttö, Keskustie 2-4, 12100 Oitti.

Lisätietoja antavat kaavoituspäällikkö Ilkka Korhonen puh. 019 758 6560 ja kaavasuunnittelija Paula Sidoroff-Eskelinen puh. 019 758 6562, etunimi.sukunimi@hausjarvi.f-

9.10.2017
HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.