Monnin yleisten rakennusten asemakaava lähiympäristöineen, korttelit 439-440, ehdotus nähtävillä 24.1.-22.2.2018

Hausjärven kunnanhallitus on 16.1.2018 § 6 tehnyt päätöksen asettaa nähtäville Erkylän kylän Monnin yleisten rakennusten ja lähiympäristön asemakaavan ehdotus. Kuulutus Nähtävilläoloaineistot: Asemakaavakartta 1:2000 Asemakaavakartta pienennös 1:3000 (A3) Asemakaavamääräykset Selostus Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liitteet 2-18 Liite 19 Ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmä sekä vastineet (täydentyy) Liite 20 Asemakaavan seurantalomake

Oitti, Putkipelto, korttelin 104 tontit 1 ja 2, asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 24.1.-22.2.2018

Hausjärven kunnanhallitus on 16.1.2018 § 5 tehnyt päätöksen asettaa nähtäville Oitin taajaman korttelin 104 tontteja 1 ja 2 koskevan ns. Putkipellon asemakaavan muutoksen ehdotus. Kuulutus Nähtävilläoloaineistot: Kaavakartta ja määräykset Kaavaselostus Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liitteet 2-10 Liite 11 Ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmä ja vastineet (täydentyy) Liite 12 Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavaluonnoksia ja -ehdotuksia nähtäville

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA RANTA-ASEMAKAAVALUONNOS NÄHTÄVILLE, SYVÄNOJA MRL 62 § ja MRA 30 §:n mukaisesti asetetaan nähtäville Hausjärven kunnan Syvänojan kylän tilaa Honkaranta RN:o 1:107 koskevan Niklandian matkailukeskuksen ranta-asemakaavan luonnosaineisto. Kaavoitettava alue sijoittuu Oitin taajaman länsipuolelle, nykyisten matkailutoimintojen yhteyteen. Ranta-asemakaavan laatii konsultti yksityisen maanomistajan toimeksiannosta. Luonnosaineistot ovat nähtävillä 24.1.-22.2.2018 Hausjärven kunnanvirastossa. Lisäksi aineistoa on nähtävillä Oitin … Lue lisää

Tukea nuorten kesätyöllistämiseen 2018

Hausjärven kunta myöntää tukea hausjärveläisille yrityksille tai yhdistyksille vuosina 1995-2002 syntyneiden nuorten kesätyöllistämiseen.  Tuen suuruus on 400 euroa/nuori. Tuettavan työsuhteen vähimmäiskestoaika on kolme viikkoa. Tuettava työsuhde voi alkaa aikaisintaan 21.5.2018 ja sen on päätyttävä viimeistään 31.8.2018. Yhdellä työnantajalla on mahdollisuus saada tukea enintään kolmen nuoren työllistämiseen. Oman perheenjäsenen työllistämiseen tukea ei myönnetä. Tuen saanti edellyttää, … Lue lisää

Yläasteen valinnaisaine-esittely

Hyvät 7.-luokkalaisten huoltajat Valinnaisaineiden osalta uudessa opetussuunnitelmassa on isoja muutoksia. Pidämme valinnaisainevanhempainillan tiistaina 30.1. klo 18-19.30 koulun ruokalassa. Aloitamme yleisinfolla, jonka jälkeen voitte kiertää tutustumassa tarjolla oleviin valinnaisaineisiin. Oppilaille esittely pidetään samana päivänä klo 14-15, eli tiistaina 30.1. koulu päättyy poikkeuksellisesti 7.-luokkalaisilla vasta klo 15. Oppilaat tekevät valinnaisainevalinnat helmikuun alkupuolella. Lämpimästi tervetuloa! Ystävällisin terveisin Riikka Auramo, … Lue lisää

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 15.1.2018

1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) – 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS – 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI – 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS – 4 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1 kpl 5 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA JA TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN 1 kpl 6 KIINTEISTÖJEN KORJAUSOHJELMA 2018 1 kpl 7 PERUSTURVATOIMEN AUTOKALUSTON SIIRTO 1 kpl 8 SISÄILMATYÖRYHMÄN VUOSIRAPORTTI 1 kpl 9 MONNIN YLEISTEN … Lue lisää

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 16.1.2018

1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) – 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS – 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI – 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS – 4 MAA-AINESLAIN 16 §:N MUKAINEN MUUTOS KOSKIEN OTTOSUUNTAA JA LUPAMÄÄRÄYKSEN 8 A MUKAISET TARKKAILUKAIVOT / MAA-AINESLUPA / RUDUS OY / KURUN SARVINUMMI 2 kpl 5 MAA-AINESLAIN 16 §:N MUKAINEN MUUTOS MAA-AINESLUPAAN POHJAVEDEN LAATUTARKKAILUN OSALTA / RUDUS … Lue lisää