Kunnan puhelinliikenteessä ongelmia

Hausjärven kunnan puhelinyhteyksissä on häiriöitä. Telia on tiedottanut, että Hausjärven alueella saattaa esiintyä häiriöitä matkapuhelinverkon puheluissa ja palveluissa tukiasemavian vuoksi. Pahoittelemme vian aiheuttamaa haittaa.  

Teknisen lautakunnan esityslista 21.8.2017

1 – Esityslistan kansilehti (läsnäolijat) 39 – KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 40 – PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 41 – KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 42 – TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO 2017 – 2021 43 – TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 44 – HENKILÖSTÖHALLINNOLLISET PÄÄTÖKSET 45 1 kpl AVUSTUSHAKEMUS SILLAN PERUSKORJAUKSEEN 46 2 kpl KUNNAN MYÖNTÄMÄT AVUSTUKSET YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOON 2017 47 … Lue lisää

Perusturvalaukunnan pöytäkirja 15.8.2017

-1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 61 – KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 62 – PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 63 – KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 64 – PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2017 65 – PERUSTURVALAUTAKUNNASSA KÄSITELTÄVÄN ASIAN PÖYDÄLLE JÄTTÄMINEN 66 – YLIMÄÄRÄISTEN ASIOIDEN KÄSITTELY PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSISSA 67 – ASIANTUNTIJAN KUTSUMINEN KOKOUKSIIN 68 1 kpl PERUSTURVALAUTAKUNNAN JÄSENEN ESTEELLISYYS 69 – ODOTUSAJAT VANHUSTEN PALVELUIHIN … Lue lisää

Sivistyslautakunnan pöytäkirja 14.8.2017

Kokouksen SIVLA:14.8.2017 18:00 pöytäkirja: § Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 45 – KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 46 – PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 47 – KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 48 – SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOOLLE KUTSUMINEN 2018-2021 49 – SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSPÄIVÄT / SYKSY 2017 50 – PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO 2017-2021 51 – YLIMÄÄRÄISTEN ASIOIDEN KÄSITTELY SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSESSA 52 – ASIANTUNTIJAN KUTSUMINEN … Lue lisää

Tiedote valokuituverkkohankkeesta

Monnin alueella on rakenteilla valokuituverkko, jota rakentaa osuuskunta Kuitu16. Verkon on tarkoitus valmistua vuoden 2017 loppuun mennessä. Kunta on mukana tukemassa verkon rakentamista. Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 30.5.2017 osoittaa vuoden 2017 talosarvioon 75 000 euron suuruisen määrärahan tätä varten. Aiemmin Hämeen ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle 345 000 euron suuruisen tuen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. VALOKUITU LISÄÄ … Lue lisää

Maa-aineslupahakemus, Torholan kylä, Niemisen Sora Oy,

YL 159/2017 KUULUTUS ASIA: Maa-aineslain 4 §:n mukainen lupahakemus maa-ainesten ottamiseen ja hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman (MAL 21 §).  HAKIJA: Niemisen Sora Oy, Käenniementie 70, 14930 SAPPEE KIINTEISTÖ, JOLLA MAA-AINESTEN OTTAMISALUE SIJAITSEE: Hausjärven kunta, Torholan kylä, tilat: Santamäki 86-418-2-73, Sorarinne 86-418-2-39, Soramäki 86-418-2-59, Pohjanrinne 86-418-2-66 ja Hiekkavuori 86-418-2-115. … Lue lisää

Tiedote koulukuljetuksista

TIEDOTE 14.8.2017 Hausjärven koulujen koulukuljetukset koskevat n. 450 esi- ja perusopetuksen oppilasta. Hausjärven kunnanhallitus on 12.6.2017 / § 213 päättänyt koulukuljetusten hankinnasta. Hallintosäännön mukaisesti koulutoimen osastosihteeri päättää kunnanhallituksen päätöksen mukaisesta hankinnan käytännön toteutuksesta, koulumatkaedusta kuntakohtaisten ohjeiden mukaisesti sekä kuntakohtaisten kuljetusjärjestelyjen suunnittelusta. Tänä vuonna koulukuljetusten valmistelussa ja käytännön operoinnissa on mukana yhteiskumppanina Suomen kuntalogistiikka Oy. Hausjärven … Lue lisää

Sivistyslautakunnan esityslista

Kokouksen SIVLA:14.8.2017 18:00 esityslista: § Liitteet Otsikko -1 – Esityslistan kansilehti (läsnäolijat) 45 – KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 46 – PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 47 – KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 48 – SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOOLLE KUTSUMINEN 2018-2021 49 – SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSPÄIVÄT / SYKSY 2017 50 – PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO 2017-2021 51 – YLIMÄÄRÄISTEN ASIOIDEN KÄSITTELY SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSESSA 52 – ASIANTUNTIJAN KUTSUMINEN … Lue lisää

Kunnan sähköpostiliikenteessä ongelmia

Hausjärven kunnan saapuneissa ja lähteneissä sähköposteissa on ilmennyt ongelmia eli sähköpostiviestien kulussa saattaa esiintyä viivettä. Kiireellisissä asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä puhelimitse. Pahoittelemme tietotekniikkaongelman aiheuttamaa häiriötä!