Tekniset palvelut

Kutsu yleisötilaisuuteen 19.9. klo 17:00, Monnin alueen tiejärjestelyt

KUTSU YLEISÖTILAISUUTEEN 19.9.2018
Monnin alueen yleiskaavan tieyhteydet, maanteiden 13805 Piho ja 13807 Monni, parantaminen tiejärjestelyineen, Hausjärvi

Hausjärven kunta sovittuaan Uudenmaan ELY -keskuksen kanssa laatii tiesuunnitelmaa maantielle 13807 (Monninlinja) ja maantielle 13805 Piho (Rutikantie) sekä katusuunnitelmia Monnin Keskuskadulle ja Monnin Yhdyskadulle Monnin alueelle.

Suunnitelmassa esitetään uuttaa maantie- ja katuyhteyttä Monninlinjan ja Rutikantien välille sekä asemakaavan mukaisen yleisten alueiden mahdollistavia yksityistie- ja katuyhteyksiä sekä parannetaan nykyisiä jalankulku- ja pyöräilyolosuhteita.

Tiesuunnitelman luonnosta esitellään yleisölle keskiviikkona 19.9.2018  klo 17.00 – 19.00 Monnin koululla, osoitteessa Rajalantie 140, Hyvinkää.

Tilaisuudessa voi tutustua suunnitelman luonnoksiin ja esittää mielipiteitä sekä parannusehdotuksia. Paikalla ovat kunnan edustajat sekä suunnittelijat.

Lisätietoja:

Paavo Vuori, Hausjärven kunta puh. 019 758 6810
Jarmo Uotila, Ramboll Finland Oy puh. 040 593 3693

Hausjärvellä 4.9.2018

Hausjärven kunta ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus


,

Asiasanat: tiet

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.